Kleopatra-Scénosled 1

25. května 2007 v 15:43 | Ája
1. D Ě J S T V Í
1. Alexandrie - r. 48, před palácem

Po bitvě u Farsala, v níž Caesar porazil Pompeje, vstupují vítězní Římané do hlavního Egyptského města. Jsou pyšní, okázalí a zpívají o ceně vítězství, o chuti k boji a dobývání území.Egypťané jsou v této chvíli na kolenou, bojí se nabubřelých Římanů , ale zároveň jimi opovrhují. Jejich zbraň je v kultuře a vědění, ta je teď ale chabá proti hrubé síle.
Caesar přichází do země zavést pořádek, ve skutečnosti ale potřebuje peníze na své výboje a těch je v Egyptě dostatek. Čtrnáctiletý a duchem posedlý Ptolemaios sedí sice na trůně, ale vyjednává za něho rádce Ponthinus. Ten uvítá římského dobyvatele nečekaným darem- hlavou zavražděného Pompeia. Takovýto dar si Caesar rozhodně nepřál.

2. Kleopatřina věštírna

Ptolemaiova sestra (21 let) v tajemném prostředí nad nádobou s rozžhaveným uhlím, vhazuje do ohně vonné esence a v dýmu rozvádí svou představu o budoucnosti: Ona se stane Egyptskou královnou a po vzoru Alexandra Velikého učiní Alexandrii, kterou její otec Ptolemaios Pištec zaprodal Římu, opět hlavním městem světa.

3. V paláci

Caesar mezi svými vojevůdci, je trochu unaven věčnými boji, Alexandrie se mu líbí a zvlášť velký dojem v něm zanechala hrobka Alexandra Velikého.
Apolodoros pro něho přináší další dar - nádherný koberec, z něhož se vykutálí Kleopatra. Při jejich prvním setkání je znát jejich vzájemné zalíbení. Dívka stárnoucího vojevůdce nijak nešetří, dovolí si narážky na jeho pleš, dává najevo , že hrdost královská je cennější moci a duch váží víc , nežli koruna.Udivuje duchaplností a zároveň je prostořeká, tak trochu rošťák , což Caesar s úsměvem přijímá. A tahle osůbka by chtěla vládnout Egyptu?

4. Královský sál

Ptolemaios zuřivě žárlí, nesnese, aby sestra vládla spolu s ním, je jí stále odmítán, ač podle Egyptských zvyklostí má na ni nárok i jako na ženu. Ponthinus ho uklidňuje , už zařídil, aby Achilas sebral vojsko a s přesilou táhl na Římany.
Trůn bude zase jen Ptolemaiův.

5. Komnata v paláci - zamilovaný Caesar

Kleopatra! Caesar ji všude vidí, půvabnou a mladou. Je pojednou zamilován, sám se tomu podivuje, jak ta dívka, jež by mohla být jeho dcerou, jak ho okouzlila. Měl přece mnoho žen, příležitostných i dalších avantýr, ale v takhle zralém věku propadnout vášni…. Ona je taková i onaká, výbojná i bezbranná, pokorná i hrdá! On dobře ví, co od něho tahle krasavice žádá. Aby ji dosadil na trůn! Ale sterý ješita za tím vidí i cosi jiného. Konec konců je mocný a dosud přitažlivý muž.
Usmívá se.
Vtrhne pobočník s alarmující zprávou: Římské legie na moři obklíčeny, Achilas v přesile. Caesar rozhoduje - zapalte lodě! Vbíhá Kleopatra a nabádá k útěku tajnou cestou. Ano, půjdou - li společně! A Kleopatra s ním uzavírá spojenectví.

6. Pod tvými ochranými křídly

1/Pothinus napadne římskou legii
2/Caesar zapaluje lodě
3/Pod tvými ochranými křídly - Caesar + Kleopatra
opouští tajně Alexandrii - píseň =duet
(Kleopatra/ Caesar)

7. Římský senát

Caesarův nástupce Marcus Antonius čte ze svitku zprávu o velkých bitvách v |Egyptě , o smrti |Ptolemaiově a o konečném Caesarově vítězství.
V nastálé roztržce podpoří Antonia pouze Brutus. Senátoři se bojovně ptají, proč zůstává Caesar nadále v Alexandrii.Proč své úspěchy a triumfy slaví tam a nikoli v Římě , jak vždy bylo zvykem. Stal se snad odrodilcem? Proč se nevrací tam, kde je ho potřeba? Má to na svědomí ta Egyptská coura? Antonius si ji připomene. Když se s ní kdysi setkal, bylo ji čtrnáct, měla čisté oči a tehdy courou určitě nebyla.

8. Kleopatřina loď

Caesar a Kleopatra plují po Nilu, motiv velké písně o této věčné řece.
Královna čeká syna. Jak ví, že to bude právě syn? Ví to. Milují se a spřádají velký sen o velké zemi, o společné světové nadvládě po vzoru Alexandrově.

9. Před palácem

Velké shromáždění Egypťanů . Vítají a oslavují novorozeně, narodil se Caesarion! Imperátor je šťasten, konečně má skutečného syna ! Teď už bude moci odjet do Říma , ale na syna si počkal. To ,že zdvihá Caesariona nad hlavu, znamená, že uznává své otcovství. A stvrzuje gestem i to , že se potomek má stát dědicem Egyptského trůnu.

10. Římské forum a Teď královnou jsem já

Senátoři , hodnostáři připraveni k uvítání Egyptské královny, uštěpačné poznámky, Římská nadřazenost..Lid se těší na velkou podívanou. Shromáždí se vládcové v čele s Caesarem. Kleopatra slavnostně vjíždí do Říma společně s dvouletým synem. Caesar má oči téměř jenom pro něho, zatímco královna zjevem i oblečením "získává srdce Římanů".
Straní se sedmnáctiletý Octavian, adoptivní imperátorův syn.Vyhledá Bruta, jehož Caesar rovněž nazývá synem. Nenávidí jeho skutečného potomka. Brutus k Caesarianovi zášť nepocítí.

11. Zahrada - Řím 1.

Archelach pracuje na Kleopatřině soše, zatímco socha Pompeiova byla už na příkaz Caesarův instalována v senátě. Kleopatra vyčítá imperátorovi : Jak můžeš odmítat korunu? Caesar se zabývá hrou se synem a klidně a s úsměvem: Nejsem král ,jsem Caesar. Což to nestačí?
A jak můžeš odpouštět svým nepřátelům? To Kleopatra by se zachovala zcela jinak, odvděčila by se pomstou! On si své nepřátele pěstuje a to se nevyplácí.
Caesar právě naučil syna říkat - odpouštím ti. Šťastný otec se usmívá, je nad věcí, žije už dlouho ,aby věděl ,jak je vše pomíjivé. Ale její ženský instinkt předstihuje sebevznešenější myšlenky mužů.

12. Senát

Pod sochou Pompeiovou se chystá spiknutí. Caesar soustředil ve své osobě příliš mnoho moci, což ohrožuje pověstnou Římskou demokracii. Senátoři Casius, Cimber a Casca získávají i Bruta. Ve jménu svobody je třeba skončit s Caesarovou samovládou.

13. Velká píseň Caesar

14. Zahrada - Řím 2.

Kleopatra varuje Caesara, aby nechodil do senátu , měla zlý sen - předtuch, vidění…..
Caesar ji neposlouchá , přemítá o tom , že smrt je možná méně strašná, než si představujem. To je zhoubný návyk na život nám ztěžuje umírání. Pokud by si mohl vybrat způsob smrti, vybral by si tu náhlou.
Přichází Brutus, aby přesvědčil vládce, že má jít do senátu.Zdůrazňuje jeho zásluhy a slíbí , že mu bude předán královský titul. Přes Kleopatřiny výstrahy dá se imperátor přemluvit. Kolikrát ještě bude muset překročit Rubicon?

15. Věštírna - senát

Kleopatra nad čarodějnou nádobou má opět vidění, v dýmu se jí začíná zjevovat celý zločinný akt v senátě: Octavian odvádí Antonia do ústrání , pod sochou Pompeiovou beze zpěvu , spíš jako zpomalená pantomima zasadí první ránu Cimber, přidá se Casca s Casiem , Brutus pak do hrudi….
I Brutus, i tvůj syn!

16. Zahrada - Řím 3.

Antonius předčítá Kleopatře Caesarův testament , adresovaný Římskému lidu. Dědictví patří ze tří čtvrtin adoptivnímu synu Octavianovi ( A co Caesarion, co náš syn? ) Caesarovy zahrady i královská vila za Tiberou patří lidu. Pak jsme tu ovšem neprávem a musíme pryč ! Každý občan obdrží 333 sesterciů.
Jediný dva blízcí, na něž se v závěti nedostalo, tak stojí proti sobě a vědí, že musí stát bok po boku a čelit společnému nepříteli - Octavianovi.

17. Forum

Lidové shromáždění, na hranici se spaluje Caesarovo tělo a lid jej oplakává a prohlašuje bohem, vzdává se drahocenností a hází je do ohně, velká óda na imperátora. Každý z těch lidiček obdrží 300 sesterciů.

18. Kleopatřina loď

Služebnictvo nakládá královská zavazadla, Kleopatra se loučí s Antoniem. - My v Egyptě stavíme hrdinům pomníky, vy je pálíte jako smetí. - Antonius skládá slib - přesvědčí jednou Kleopatru, že i Římané si váží takových hodnot, jako je čest a hrdinství. - Šáteček na rozloučenou.
Loď odváží matku se synem zpět do Egypta. " Synáčku můj , proč pláčeš?" Velká píseň o Nilu, který odnese všechny žaly a protivenství, protože vše pomíjí, kdežto Nil je věčný.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama