Červen 2007

Kleopatra-Zamilovaný Caesar+Pod Tvými ochrannými křídly

14. června 2007 v 20:51 | Ája |  Texty písní
Zamilovaný Caesar
Caesar:
Kleopatro s šíjí labutí
Vstal jsem z mrtvých
Po tvém uštknutí
Byl to pouhý rozmar nebo plán
Otevřít mi náruč dokořán?
Tonul jsem jak v příboji
Šepot, výkřik, obojí
I válečníka odzbrojí

A tak to tedy ne!
To nepůjde jen tak!
Počkej, Caesar ti
Ještělekci dá! Fakt!

Stovky žen já před tebou jsem měl
Proč až dnes mi rozum uletěl?
Objalas mě na svých kobercích
Oděná jen v perlách, ve špercích

Zachovám si chladný soud!
Líp mi bude bez tvých pout
Právo vládnout, rozhodnout mám já!
Zachovám si chladný soud!
Líp mi bude bez tvých pout
Právo vládnout, rozhodnout mám já!

A vím, o co ti jde!
Abych tě dosadil na trůn?
Královna Kleopatra
To nezní špatně, královna
A taky se jí staneš!

Pod tvými ochrannými křídly
Rufius:
Caesare! Caesare!
Caesare, Achilles obklíčil nás
Na moři legie padnou!

Caesar:
Zaujmout obranu!

Rufius:
Už není čas!
Naději nemáme žádnou!

Caesar:
Zapalte lodě!

Rufius:
Zapálit lodě!

Caesar:
Pothinus, zrádce a krysa všech krys
Drží se trůnu jak obtížný hmyz
Přísahám, že za to skoná!
Nebo snad zradila ona?

Kleopatra:
Pod mými ochrannými křídly
Máš teď možnost uniknout
Znám tu přece každý kout
Jen já vím, kudy mám tě vést

Caesar:
V čem se teď tvoje oči zhlídly?
Žár mé loďstvo pohltí
Krásný hazard se smrtí
Je jen pouhopouhá lest

Oba:
Ta hradba z plamenů, ta hráz
Před nepřáteli skryje nás
Veslicí pláchnem

Kleopatra:
Kam a jak?

Caesar:
Na širé moře, za maják

Kleopatra:
Pod tvými ochrannými křídly

Oba:
Pod tvými ochrannými křídly
Pod tvými ochrannými křídly

Kleopatra- Bohové 2- Hvězda stoupá

14. června 2007 v 20:50 | Ája |  Texty písní
Bohové II - Hvězda stoupá
Jupiter:
To je chudinka, ten Pothinus
Říkám, že je chudinka
Kdysi přišel o to tam dole
A teď dokonce o to tam nahoře

Isis:
Ano, je to strašné
I mladému Ptolemaiovi nechali stít hlavu
Ale možná je to dobře, milý Jupitere
Byl tolik zahlcen temnými stíny
Své neukojené touhy po moci

Jupiter:
Temné stíny! Spratek to byl!
A teď má to, co sám druhému přál
Hlavu v koši

Isis:
Teď už alespoň nic nebrání
Mé chráněnkyni Kleopatře
Usednout na trůn
Pokud Caesar oznámí
Že Kleopatra bude královnou Egypta
Senát to schválí a hotovo

Jupiter:
Isis, nechceš se napít
Mého zlatavého vína?
Rozjasní ti mysl
Ty jsi naivní!
Senát je stát, že jo?
Ten si do toho nenechá kecat
Od nějaké Egypťanky

Isis:
Ve všem vidíš problém, Jupitere
Senát bez Caesara není senát
Jen banda žvanilů

Jupiter:
Ale pořád mají velkou moc
A budou se jí držet zuby nehty
Věř mi, Isis
V Římě s Kleopatrou vyrazí dveře
Caesar Necaesar
Vsadím se s tebou o tři lahvinky
Bílého archivu z vinic Olympu
Ročník 62 před naším letopočtem
Vlastně před jejich letopočtem

Isis:
Jsi chronický pesimista
A starý bručoun
A alkoholik a ...

Jupiter:
Já jsem realista
Ovíněný, ale jsem realista

Kleopatra-Když v Deltě svítá

14. června 2007 v 20:48 | Ája |  Texty písní
Kleopatra:
V dálce stíny pyramid
Stálý slunce žár
Vstává zem a řeka proudí dál

Caesar:
Lásku tvou a zemi mít
Co víc bych si jen přál
Po tvém boku Římu v čele stát

Kleopatra:
Pánem světa být

Caesar:
Královnu svou mít

Kleopatra:
Já to cítím

Caesar:
Já to cítím

Oba:
Sílu náhle v nás
Když v deltě svítá
Když v deltě svítá

Kleopatra:
Naší říši krále dám
Cítím jeho puls
V rákosí když vplouvá lodi kýl

Caesar:
Svítá, lásko, právě nám
A správný máme kurs
Dál než Alexandr Veliký

Kleopatra:
Může náš syn být

Caesar:
Stále vzhůru jít

Kleopatra:
Já to cítím

Caesar:
Já to cítím

Oba:
Sílu náhle v nás
Když v deltě svítá
Když v deltě svítá

Kleopatra:
Deltou věčně plyne Nil

Caesar:
A sílí z přítoků

Kleopatra:
Vnímej řeku

Caesar:
Na věky věků

Oba:
Je, lásko, síla v nás

Kleopatra-Narodil se Caesarian

14. června 2007 v 20:47 | Ája |  Texty písní
Apollodoros:
Poslyšte, lidé, co se říká
A pak řekněte to rychle dál
Kleopatře narodil se
Dnes egyptský král

Egypťané syna vítají
Caesar šťasten je
A s ním snad Řím
Velké dny Egyptu svítají
Nový král!

Bohové si to tak přáli
Caesar měl se otcem stát
A jeho syn pak vrátí
Ke slávě egyptský stát

Egypťané syna vítají
Caesar šťasten je
A s ním snad Řím
Velké dny Egyptu svítají
Nový král!

Sbor:
Král, jenž o svůj lid vzorně dbá
Král, jenž Egyptu sílu dá
Národ egyptský docení
Sláva buď jeho zrození!

Král, jenž o svůj lid vzorně dbá
Král, jenž Egyptu sílu dá
Národ egyptský docení
Sláva buď jeho zrození!

Caesar:
Na dosah můj jsou smělé cíle
Teď když vlastního syna mám
A silou celé svojí moci
Já se k němu znám
Ano, tento hoch je synem mým
Po matce je i egyptský král
Šťasten jsem a se mnou snad i Řím
Nový král!

Sbor:
Král, jenž o svůj lid vzorně dbá
Král, jenž Egyptu sílu dá
Národ egyptský docení
Sláva buď jeho zrození!
Caesarian!

Kleopatra- Bohové 3- Římský triumf

14. června 2007 v 20:45 | Ája |  Texty písní
Isis:
To je obrovský triumf, Jupitere!
Kdo by si to pomyslel
Ještě před nedávnem
Kleopatra přijíždí do Říma!

Kolik jsi dal těch lahví do hry?

Jupiter:
Tři

Egypťanka po boku Caesara?
To už je pro Římany příliš!
Ale pozor! Ona přijíždí do Říma
S Caesarovým synem Caesarianem
A Caesar se samozřejmě
Ke svému otcovství nepřizná
Prohraješ!
Ty tři lahvinky si vypiju já sám
Řím ji nepřijme

Isis:
Řím padne Kleopatře k nohám
Uvidíš, Jupitere
Je to silná a hrdá žena
A navíc mnohem hezčí
Než všechny římské dcery
Z bohatých domů

A Caesar se
Se svým synem Caesarianem
Určitě nebude tajit

Jupiter:
Byl by blázen
To by ho mohlo zabít!
To by Římané nezvládli

Isis:
Vsadil ses? Vsadil
Tak ji tam pojď´me uvést
Ať vidíme kdo z nás dvou
Má pravdu

Jupiter:
Že já jsem se do toho motal!
Kam Zeus nemůže ...

Kam Zeus nemůže
Tam nastrčí ženskou
Nebo aspoň bohyni

Kleopatra- Teď královnou jsem já

14. června 2007 v 20:44 | Ája |  Texty písní
Kleopatra:
Své myšlenky jen zvolna sbírám
Ty Isis dobře víš, jaký mám cíl
Já, jež mívám vnuknutí
Dál přežívám spiknutí
A hvězda nilská vzhůru stoupá

Když kobra zlatá skráň mou svírá
A velký průvod můj uvítá Řím
Můj pocit je smíšený
Zájem o mne zvýšený
Však na úsměvy nejsem skoupá

Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Já vjíždím před senát
Ze snů už přece vím
To má tak být
Ať Řím jen poslouchá
Jak dávný je můj stát
Kde bývalo co psát
Když zde byl vlků ráj
Ať Řím jen poslouchá
Teď královnou jsem já

Já od Římanů smích i slýchám
A napjatý zde fóra dýchám tep
Leskem svým je ohromím
Hrot zášti tak odlomím
Tak hvězda nilská vzhůru stoupá

Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Já vjíždím před senát
Ze snů už přece vím
To má tak být
Ať Řím jen poslouchá
Jak dávný je můj stát
Kde bývalo co psát
Když zde byl vlků ráj
Ať Řím jen poslouchá
Teď královnou jsem já

Sbor:
Teď královnou jsi nám
A hold ti vzdává Řím
Už vjíždíš před senát
Tvá krása s bohatstvím
Je v Římě vším

Kleopatra:
Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Ta síla zkrocená, drtivá i výbušná
Teď královnou jsem já
Teď královnou jsem já

Kleopatra- Ať věci jsou tak, jak jsou

14. června 2007 v 20:44 | Ája |  Texty písní
Kleopatra:
Já vím, že odmítáš Octavia
Jenž by ti korunu dal

Caesar:
Říkám, stačí, že Caesar jsem já
Nač mám i římský být král?
Já jsem Caesar

Kleopatra:
Nevím, proč odpouštíš nepřátelům
Jež bys měl mečem svým stít

Caesar:
Hlídám své štěstí
Jsem stranou všem zlům
Není mým cílem se mstít

Kleopatra:
Ty jsi Caesar
Ale temné síly pracují

Caesar:
Takový je Řím!

Kleopatra:
Musíš se prát

Caesar:
Kam se mám drát?

Kleopatra:
Jen silným vždycky přál Řím

Caesar:
Jen silným vždycky přál Řím
Nechceš se bít, nechals to být

Oba:
Ať věci jsou tak jak jsou
Zlé sny mě trápí
Až bojím se spát

Caesar:
Jsou to sny, noční můry
Stačí si přát
Dokud Caesar je Řím
Ať věci jsou tak jak jsou

Kleopatra-Ať z kola jde Caesar ven

14. června 2007 v 20:42 | Ája |  Texty písní
Octavian:
Přátelé v senátu
To, co se koná tu
Jednou snad ocení Řím
Caesar má velkou moc
Volám vás na pomoc
Budoucnost nejistou zřím
Pro tyto důvody
Ve jménu svobody
On musí odstraněn být

Senátoři:
Ocení Řím plán ten zákeřný
Ať z kola jde Caesar ven!

Brutus:
Tak jak říkám - ujednáno
Jen ho sem musíme dostat

Octavian:
Mám plán, vím jak na to
Pánové poslouchejte

Kleopatra- Lásko, nechoď před senát

14. června 2007 v 20:40 | Ája |  Texty písní
Kleopatra:
K ránu spánkem mým se prohnal sen
Ze spánku mě vyrval vlastní sten

Caesar:
Vím, co zřejmě snažíš se mi říct
Věštec spatřil v jádrech mnohem víc

Kleopatra:
Lásko, nechoď před senát

Caesar:
Nepřátelům svým se smát

Kleopatra:
V náruč smrti chceš se hnát

Oba:
Vždyť neposílí, co tě zabíjí

Octavian:
Jít bys měl před senát
Korunu chcem ti dát
Zásluhy ocenit tvé

Sbor:
Věštec to vidí, že březnové idy
Ty završí Caesara pouť

Kleopatra:
Naplní se, co se zdá

Caesar:
Možná že smrt není zlá

Octavian:
Můžeš římským králem být

Caesar:
Myslím, že tam musím jít

Oba:
Či smí znát Caesar strach?

Kleopatra- Caesar náš

14. června 2007 v 20:39 | Ája |  Texty písní
Antonius:
Caesare!

Tak zemřel Caesar náš
Když si tógou zakryl tvář
A co dál říct - závěť mám

Kleopatra:
Spíš cítím, nežli vím
Že získá všechno Řím
A já na cestu k Egyptu se dám
Já vím, že cesty zkříží osud záhy nám

Oba:
Já vím, že Caesar býval
Přítel tvůj, Caesar náš

Kleopatra-Velká píseň o Nilu

14. června 2007 v 20:38 | Ája |  Texty písní
Kleopatra:
Odjíždím, víc nevzlykám
Samotě své již zvolna přivykám
Rákosí kýl rozčeří
Dřív než má zem zešeří
Krokodýl spí v písčinách
Přemýšlím o všech římských příčinách
Caesar - bůh bdí ve hvězdách
Jen když spím blíž se mi zdá

Snáší pryč pláč a žal
Nil jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj
Římským zlem vláčenou
Pláčem tvář zmáčenou
Sílou svou léčí Nil můj

Synu můj, víc nevzlykám
Všechnu svou lítost i hněv polykám
Jako Nil já plynu dál
Ty jsi syn, jenž bude král

Svítá, zšed náhle stín
Vím dál jak žít teď s tím
Jen mnou je chráněn syn můj
Cítím se spálená
Zlým snům však vzdálená
Ránem když vstává Nil můj

Kleopatra + sbor:
Snáší pryč pláč a žal
Nil jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj
Římským zlem vláčenou
Pláčem tvář zmáčenou
Sílou svou léčí Nil můj

Kleopatra- Sláva, sláva

14. června 2007 v 20:36 | Ája |  Texty písní
Rufius:
Pomstou vraždu trestá Řím
Čím kdo zachází, též schází tím
Velkou bitvu vyhrál Řím
Z pláně u Filipie jen stoupá dým
Ráno vedl šik zrádce nebožtík
Sám se ctí pad na svůj břit

Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Rufius:
Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Všichni:
Sláva!

Rufius:
Caesar pomstěn byl!

Koukám, nikdo nejásá
Únavou už slábnu též já sám

Vojáci:
Spoustou

Rufius:
Nesnází

Vojáci:
Vláčeni jsme
No, a jídlo nám schází

Rufius:
Zítra bude líp, dávám na to slib
Rádi buďme, zas že nastal klid

Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Rufius:
Sláva!

Vojáci:
Sláva!

Všichni:
Sláva!

Rufius:
Caesar pomstěn byl!

A každý z nás jistě rád
Na nový triumvirát
Číši dá si z Říma vína

Vojáci:
Dál na trable nevzpomíná

Rufius:
Zítra bude líp, dávám na to slib
Rádi buďme, zas že nastal klid

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Rufius:
Caesar pomstěn byl!

Antonius:
Brutus právě dodýchal
Zrádce poslední
A svět se koulí dál

Vojáci:
Veď nás ...

Rufius:
... Antonie!

Vojáci:
Rádi bojem vyděláme na svůj plat

Antonius:
Já povedu vás, to vám povídám
Víno, chléb, taky žold vám dám

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Antonius:
Kyne nová

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Antonius:
Kyne nová

Všichni:
Sláva! Sláva!
Sláva! Sláva!
Sláva!

Antonius:
Kyne nová sláva nám!

Kleopatra- Mocnými ochrannými křídly

14. června 2007 v 20:34 | Ája |  Texty písní
Kleopatra:
Utíká čas, Caesare můj
Silný Řím na mou zem
Zas dostává chuť
Snad Marcus Antonius
Který po tvém boku stál
Může mi pomoci?

Vzpomínám na setkání dávné
Pouhá chvíle vzdálená
Tvář tu přesto stále mám
V paměti, leč v závojích

Můj zájem sílí, začal hnát
Zvědavou touhu lépe znát
Muže, jenž brání mi spát
A s nímž by vzkvétal nilský stát

Mocnými ochrannými křídly
Mocnými ochrannými křídly
Chraň stát egyptský

Kleopatra- Bohové 4- Nové plány

14. června 2007 v 20:33 | Ája |  Texty písní
Jupiter:
Tak Kleopatra nám
Už zase vystrkuje růžky
Tentokrát to byl Marcus Antonius
To je fešák!
Kleopatra si ho asi brzy
Usídlí ve své postýlce
Co říkáš?

Isis:
Ty už jsi zase nasával
Kleopatra sice má ráda muže ...

Jupiter:
Ano, někdy i několik najednou

Isis:
Ale není tak lehkomyslná
Navíc Marcus Antonius
Pomstil Caesarovu smrt
Jeho vrazi byli pobiti
Armádou pod jeho vedením

Jupiter:
To provedl precizně
Tím si na Kleopatru pořídil opční právo
Ani se nedivím, že raději snáší
Nepohodlí vojenského stanu
Než společné pohodlí s tou svojí Fúrií

Isis:
"Fulvií", a není to k smíchu
Fulvie je ctižádostivá žena
Která žene Marka Antonia
K stále novým cílům v jeho kariéře
A tak to má být
To je úloha dobré manželky

Jupiter:
Manželka je vlastně
Šedá eminence lidstva
Všechny ženy chtějí
Ovládat nás muže
A potažmo tím celý svět

Isis:
Vás muže?
Jupitere, zapomínáš
Že nejsi muž, ale bůh
Tebe nikdo ovládat nemůže
A mlč už!
Půjdeme se podívat domů k Fulvii
A Markovi Antoniovi
Co ti dva chystají
A vzmuž se, Jupitere!

Jupiter:
Já nejsem muž, já jsem bůh!

Kleopatra- Pár hádkou spálený

14. června 2007 v 20:32 | Ája
Fulvie:
Tak se mi zdá, že musím ti dát
Několik rad, muži můj

Antonius:
Fulvie, víš, vyčkal bych spíš
Tak aspoň chvíli jen stůj

Fulvie:
Octavian jako tvůj pán
S tebou jedná - to víš sám

Oba:
Pár hádkou spálený
Pár má ustálený styl svůj

Fulvie:
Čas nadešel, jen kdybys chtěl
Tak už jsi Římanům vlád

Antonius:
Triumvirát podpořím rád
Prostor chci zákonům dát

Fulvie:
Vždycky jsi stál jen opodál
Stačí, když chválí tě stát

Oba:
Pár hádkou spálený
Pár má ustálený styl svůj

Krásné je názor svůj mít
Za ním stát si a dál jen se bít
Vůle vést bitvu monstrózní
Jen silný vyjde z ní zdráv
Dle všech práv

Fulvie:
Vojsko chce žold, tak musíš holt
K Egyptu přímo teď plout

Antonius:
Snad prosit mám, to neudělám
Vždyť přece mám hrdost svou

Fulvie:
Egypt je moc, končí zlá noc
Železo začni hned kout

Oba:
Pár hádkou spálený
Pár má ustálený styl svůj

Krásné je názor svůj mít
Za ním stát si a dál jen se bít
Vůle vést bitvu monstrózní
Jen silný vyjde z ní zdráv
Dle všech práv

Kleopatra- Dámy vládnou

14. června 2007 v 20:31 | Ája
Kleopatra:
Já dobře znám
Bohatství správný význam
Ten klíč šanci dává mi vládnout

Fulvie:
A Řím plný žen
Jejich touhám je snášen
Zlata žár, jenž je pouhou ozdobou

Kleopatra:
Ten žár ...

Fulvie:
... jasně říká, že můžu ...

Kleopatra:
... být svá ...

Fulvie:
... vlastní paní bez mužů

Obě:
Léta sbírá ženská víra sílu svou
V slunce záři klidné stáří
Bez všech pout

Kleopatra:
Dámy vládnou, tak to bývá

Fulvie:
Mocí tajnou, co jim zbývá

Kleopatra:
Muži doufaj, že jen ...

Fulvie:
... táhnou nás

Kleopatra:
Ten pohled žen
Na svět králům je vzdálen

Fulvie:
Já vím

Kleopatra:
Svět se zdá být jen pánů

Fulvie:
Pravdu máš

Kleopatra:
Je náš, stejně náš

Fulvie:
Ano, náš!

Kleopatra:
Bozi nám dávaj píli znovu vstát
A nalézat dál svůj cíl

Fulvie:
Ten cíl ...

Kleopatra:
... jasně říká, že můžu ...

Fulvie:
... být svá ...

Kleopatra:
... vlastní paní bez mužů

Obě:
Léta sbírá ženská víra sílu svou
V slunce záři klidné stáří
Bez všech pout

Kleopatra:
Dámy vládnou, tak to bývá

Fulvie:
Mocí tajnou, co jim zbývá

Obě:
Muži doufaj že jen táhnou nás

Léta sbírá ženská víra sílu svou
V slunce záři klidné stáří
Bez všech pout

Kleopatra:
Dámy vládnou, tak to bývá

Fulvie:
Mocí tajnou, co jim zbývá

Obě:
Muži doufaj že jen táhnou nás

Ženy schopné budou vládnout
Ženy schopné budou vládnout
Ženy schopné budou vládnout nám

Kleopatra- Dohoda oboustranná

14. června 2007 v 20:30 | Ája
Apollodoros:
Antonius!

Antonius:
Královna čeká tu, jak se mi zdá
Proč nechce mi v ústrety jít?

Apollodoros:
Chceš-li, ať pomocnou ruku ti dá
Raději nechej to být

Antonius:
Krásná jsi jako dřív možná i víc
Caesarův šperk nosíváš

Kleopatra:
Možná že nejprve měl bys mi říct
Co vlastně na srdci máš

Oba:
Zlata dost má egyptský stát
A římská síla, ta s ním bude stát
Vyjdem si vstříc, stačí jen říct
Dohoda oboustranná

Kleopatra- Bohové 5- Láska i moc

14. června 2007 v 20:27 | Ája
Jupiter:
Už je to tak, jak jsem říkal
Teď jí bude zobat z ruky
Velký Antonius

Isis:
Zlata má dost egyptský stát
A římská síla s ním bude stát

Jupiter:
Jo, stát to bude určitě

Isis:
Tvoje dvojsmysly
Jsou poněkud obehrané
Kleopatra je šťastná
Marcus Antonius jí může
Hodně prospět
Stejně jako kdysi Caesar

Jupiter:
Ještě že to Caesar nevidí
Ten by se musel obracet v hrobě
Vlastně ne, on žádnej nemá

Isis:
Caesar by tomuto svazku požehnal
Marcus Antonius byl
Jeho dlouholetým spojencem

Jupiter:
Antonius! Až se tohleto doví
Ta jeho Fúrie ...

Isis:
Myslím, že tajná schůzka
Antonia a Kleopatry právě začíná
Pojďme se pokochat
Jejich vzájemným sblížením

Jupiter:
Pojďme se společně kochat
Já už jsem se dlouho nekochal

Kleopatra- Já ti přísahám

14. června 2007 v 20:23 | Ája
Kleopatra:
Já ti přísahám
Trochu úzkost v srdci mám
Když se do něj vkrádá Řím
Já znám ty konce zlé
Je stejný jed snad lék
Ač z říše hadů
Já to sotva vím

Antonius:
Já, královno, tvá víčka zbavím vzápětí
Všech zármutků i napětí
Tak zůstaň jen v mém objetí
A žár mé vášně hrozí stínům
Jež odlétají z tváře tvé i snů

Kleopatra:
Vždyť já už dávno nevzlykám
A lásku svou ti všechnu dám
V tom rouchu vládců
Jsem to přece já
Ta dáma, dál co sama vstává
A v úsvitu pak
Bledne moc a sláva

Antonius:
To já chci po tvém boku spát
Do říše tvého srdce vpád
Je víc, než bych si
Troufal dříve říct

Kleopatra:
Já ti přísahám
Teď jen tebe v srdci mám
Nový příběh nám teď můžou bozi psát
My můžem lásku sát
A jedno je, co na to říká Řím

Antonius:
Já, královno, tvá víčka zbavím vzápětí
Všech zármutků i napětí
Tak zůstaň jen v mém objetí
A žár mé vášně hrozí stínům
Jež odlétají z tváře tvé i snů

Kleopatra:
Vždyť já už dávno nevzlykám
A lásku svou ti všechnu dám
Kdo rád tě má
Tak to jsem přece já

Oba:
A září nový věk, jenž vstává
A v úsvitu pak svítí moc a sláva
To já chci po tvém boku spát
Do říše tvého srdce vpád
Nejvíc ze mne chci ti dát
Tak říkej mi to tisíckrát
Můj další život náhle máš
Je tvůj

Kleopatra- Chci Řím

14. června 2007 v 20:22 | Ája
Fulvie:
Nesnesu víc, jdu ti to říct
Antonius už s ní spí

Octavian:
Dospělý muž, Fulvie, už
Co dělat má, snad sám ví

Fulvie:
Nenech se plést
Nechá se svést
Jakmile v dáli je Řím

Oba:
Z mých tajných záměrů
K tvým jasným závěrům mám blíž

Fulvie:
Caesarův syn v Egyptě s ním
Ohrozí Řím jako král

Octavian:
Egyptský sok, no, to je šok
Caesar jsem teď přece já
Fulvie, mlč a hned opusť můj dům
Octavian chce být sám

Z mých tajných záměrů
Pár jasných závěrů
Má síla může růst
Chci Řím, chci Řím, chci Řím!

Mám dobrý plán, Fulvii sám
Raději odstraním dřív
Antonius je na můj vkus
O krůček dál, než chtěl Řím
Sestru mu dám, proto ji mám
Nač se hned hádat a přít

Z mých tajných záměrů
Pár jasných závěrů
Má síla může růst
Chci Řím, Řím!