Srpen 2007

17. Žárlivost

15. srpna 2007 v 15:48 | Ája
Žárlivost
1. nymfa:
Pane!
Šéf snad zhloup,
stál jak sloup,
ztratil řeč veškerou.
2. nymfa:
Před touhle příšerou!
3. nymfa:
To probereme, dámy, hloub.
2. nymfa:
Hrozba s narudlou příchutí
krouží nad "carevnou".
3. nymfa:
Může po jednom skousnutí
stát se chudokrevnou.
1. nymfa:
Jdou na mě deprese.
2. nymfa:
Kvůli té metrese.
3. nymfa:
Živou ji nesnese!
1. nymfa:
Nesnese,
2. a 3. nymfa:
vsaďme se!
1. nymfa:
Kníže náš,
zřejmě znáš,
o čem tvé nymfy sní:
2. nymfa:
učiň co s námi, s ní!
3. nymfa:
Chceme ji vidět zesnulou.
1. nymfa:
Zesnulou
2. nymfa:
S krůpějí
příjme ji
Nymfy:
celý náš kolektiv.
Dokaž, že seš jak dřív
a vždycky budeš Draculou,
Draculou, Draculou!
Dracula:
Pryč smečko dotěrná!
Mám dost všech konkubín!
Bran mého inferna
dotknul se cherubín!
Hle, vchází po špičkách
tam mnohoslibná zvěst,
že snad už za své vzal
ten úděl můj a trest,
že můžu přece jen
už z erbu setřít kal
a vzkřísit lásky sen
a dál jej vzpřímen nést!
Mniši + kněz:
Buď navždy proklet, Draculo!
Dracula:
Nééé!
Mniši + kněz:
Buď navždy proklet, Draculo!
Dracula:
Nééé!

18. Schůzka v zahradě

15. srpna 2007 v 15:47 | Ája
Lorraine:
Nemohla jsem dospat, vzbouzela se stokrát.
Teď už vím, jak chutnáš, noci probdělá.
Kdosi vklouz mi do snů, o spánek mě okrad,
to se přeci hostům jen tak nedělá.
Teď se nebe modrá. Snad se mé dny změní.
Strasti k vodě pouštím s šedou Anglií.
Říkal, že se sejdem. Proč tu ještě není?
Co se neodpouští? Co se promíjí?
Sluha:
Račte mě, prosím, vyslechnout.
Omlouvám nerad svého pána,
musel však odjed časně zrána.
Nechal tu pro vás zatím skvost...
Lorraine:
S tím ať jde k čertu! Mám jich dost!
Sluha:
Vám sklouzlo jen tak ze rtu,
že pán by měl jít k čertu,
vím, řekla jste to v žertu,
leč s peklem není špás.
Na jeho existenci
se shodli zasvěcenci.
Jsme malí, krátcí, tencí,
když zmocňuje se nás.
Jak noční bouře zuří
a hnou se hnáty muří...
Tak straší na cimbuří!
Lorraine:
Huá!! Strach strašně ráda mám!
Sluha:
Jsou ovšem chvíle jisté,
když i mi - spiritisté,
řvem: Démoni, už zmizte!
Lorraine:
Já česnek radím Vám!
Sluha:
Jak smělí jste vy mladší!
List obrátíme radši.
Pán omlouvat se ráčí,
že pláchnul jako kluk.
Lorraine:
Co počít s pánem hradním?
Buď mu nic neusnadním,
či smiluji se nad ním.
Tak přijímám ten šmuk!
Ó, náhrdelník! A praví!
S tou útěchou mě zdraví
motýl - oko paví!
Sluha:
Motýla
vám kníže spolu s dárkem posílá.
Hle, pozornůstka dvojitá!
Tu žena zřídka odmítá,
jak vím.
Lorraine:
S motýlem
snad kníže nevyved mě aprílem,
ta naděj, k níž se utíkám,
však může zmizet bůhví kam,
jak dým.
Sluha:
Netajím, že bych rád
vám, kněžno, sloužil do stáří.
Lorraine:
Čí si vstup, čí si vpád
mi náhle přines pocit předjaří.
Na chvíli,
i já si připnu křídla motýlí
a zavolám, že odlétám
až ke hvězdám a kometám...
Snad smím, snad smím.

19. Upíří valčík

15. srpna 2007 v 15:45 | Ája
Upíří valčík
Nymfy a dámy:
I když už je po sezóně, máme ples,
různé klípky kolujou, proč právě dnes.
Sluha:
Pošlete to, dámy, dál.
Kdopak by se fámy bál?
Páni:
Takhle slavný ples, jak tvrdí personál,
jen tak pro nic za nic by se nekonal.
Sluha:
Pošlete to, páni, dál.
Kdopak by se fámy bál?
Nymfy a dámy:
Jde jen o to, najít motto.
Páni:
Každé proč má svoje proto.
Nymfy:
Pouho pouhá fáma není průkazná,
plány svého pána nejlíp sluha zná.
Každý lokaj férový,
za groš vyklopí, co ví.
Nymfy:
Vyzraď davu zvědavému,
proč jsme tady, kvůli čemu?
Sluha:
Neřeknu to ani za nic!
Nymfy:
Tupost sluhů nezná hranic!
Všichni:
Je to tak či není, jak se povídá?
Snad jen kníže odpověď nám záhy dá,
zda ta fáma souhlasí.
Sluha:
Do - re - mi - fa - so - la - si...
Všichni:
I když tahle tanec je hezká,
proč se plesá právě dneska? Proč?
Dracula:
Jen hlavy natvrdlé
se ptají po důvodu.
Sluha:
Zde je!
Dracula:
Má psáno na hrdle jak vzácného je rodu!
Lorraine:
Můj kníže...
Dracula:
Lorrelay...
Dámy:
Můj kníže...
Páni:
Lorrelay...
1. nymfa:
Ten náhrdelník, to je skvost!
2. + 3. nymfa:
To je skvost!
Sluha:
Podle mě to hrdlo svěží
je pravý skvost, o nějž tu běží!
...
Pryč, smečko dotěrná,
než já se rozvzteklím!
Kdo bláto z inferna,
vzal za vděk předpeklím!

20. Sluha a čas

15. srpna 2007 v 15:41 | Ája
Sluha a čas
Sluha:
Co s tebou, synku? - Zlomit vaz,
či nabídnout ti rámě?
Pán rozhodnout teď nemá čas,
tak záleží jen na mě.
Jsi zvyklí na půst! - Máš ho mít.
Tvou sestru chraň ruka Páně.
Až kníže lásky bude syt,
pak záleží už jen,
záleží už jen na něm.
Jó, žijem v době takové,
v níž rozhodujou vládcové
o moc přou se s knězem.
A co my, sluhové?
My se jen s nima vezem!

21. V hrobce

15. srpna 2007 v 15:40 | Ája
V hrobce
Steven:
Sestro dobrá vílo má,
stejně vězněná jak já,
tvůj smích jak tóny flétny zněl,
pohřbil jej tvůj trýznitel.
V tomhle kraji, dá se říct,
pohřbívá se čím dál víc.
Prý zvíře zlé, prý hrůzný tvor
zkázu rozsévá i mor,
náhle, podle mnoha zpráv,
skápne člověk, ač byl zdráv.
Zlo, jež ničí zdejší říš,
páše lidská zrůda spíš.
Krev žen a dítek v tmoucích tmách
může sát snad pouze vrah!
I když věřím dál, že nad zlem,
dobro vítězí, ne zášť,
Bůh mi promine,
leč vraždě zločinné
nezabrání Otčenáš.
Proč, kníže, nás tu trýzníš dál?
Tváří v tvář bych rád ti stál.
Proč ty nečelíš těm vraždám?
Možná prsty sám v nich máš!
Ať jsi vrah či ne,
ty oči zločinné...
Vzepři se jim, sestro má!

22. Jsi můj pán

15. srpna 2007 v 15:40 | Ája
Jsi můj pán
Lorraine:
Jak vzácný dar
mi byl dám.
Dar přízně tvé.
Jsi můj pán,
Co dám ti já?
Jen úzkost mám.
Mě soudit smíš,
jsi můj pán.
Jen blízkost svou
mi dál přej.
Prý nebyl ráj!
Já znám jej!
V tvém náručí
se skví ten lán,
ty vládneš jím,
jsi můj pán.
Stůňu z tvých věčných odchodů...
Kam zas šels? kam a z jakých důvodů?
Odpusť mým hrozným představám,
při kterých i dýchat přestávám.
Pokaždé, kdy se mi vracíš,
procitám,
jsem v bezpečí,
pochybnost i stesky jsou ty tam,
oči tvé mě přesvědčí.
Mým dnům, jak jdou,
jsi dal řád.
Čím jsem ti já,
chci dál znát.
Mnou nespoután,
mnou milován...
Buď vůle tvá!
Jsi můj pán!

23. Dokonáno

15. srpna 2007 v 15:39 | Ája
Dokonáno
Steven:
Jsem rozhořčen tím bezprávím,
že jsem se vězněm stal!
Dracula:
Já vím.
Steven:
Bez soudu, bez uvítané,
hned jste mě potrestal.
Dracula:
Já ne.
Steven:
Chci odvést odtud sestru svou!
Dracula:
To není věcí jen nás dvou.
Steven:
Já zachráním ji před zkázou!
Dracula:
A v čem ta zkáza vězí?
Ve tvé mysli choré!
Prosím, promluv, Lorraine!
Lorraine:
Mne chránit vůbec nemusíš!
Steven:
Na hrdle nenosíš už kříž!
Lorraine:
Jsem šťastná s knížetem.
Teď víš.
Dracula:
Teď víš.
Steven:
Chceš hříšně hříšný život vést...
Lorraine:
Chci s ním až ke hvězdám se vznést.
Steven:
... vtom hradě zakletém.
Dracula:
Tak jest.
Lorraine:
Tak jest!
Steven:
Máš pojem co to znamená?
Lorraine a Dracula:
My víme, co to znamená.
Steven:
Jsi zmámená, jsi šílená!
Lorraine a Dracula:
Snad pouze láskou šílená.
Steven:
Sestro, vzbuď se stůj co stůj!
Pochop, kdo je kníže tvůj!
To on se se zlou mocí s ďáblem spřáh,
žádný šlechtic, ale vrah!
Tak dosti maškarád!
Já tě zabiju - a rád!
Dracula:
Doufám...
Lorraine:
Vždyť kníže není ozbrojen!
Steven:
Právem padlých, právem práv!
Dracula:
S kým máš tu čest, ty chápeš málo jen.
Steven:
Sám sis napsal epitaf!
Lorraine:
I sestry své se navždy zbav!
Steven:
Jak to, že ty jsi živ a zdráv?
Lorraine:
Díkybohu, ty jsi živ a zdráv!
Dracula:
Já jsem nesmrtelný,
bědný nesmrtelný!
Tím zůstávám,
Steven:
Pak se staň co stát se má!
Dracula:
tím zůstávám.
Steven:
Hleď, jak smrtelný jsem já!
Snad pouť jen dočasná je zákonná,
ten, kdo s vírou dokoná,
se smrti neděsí.
Dracula:
Dávno smrt mě neděsí.
Steven:
Kéž se sejdem v nebesích!
Dracula:
Znáš-li, co je v nebesích?
Steven:
Sestro, nedbej zlých slov mých,
hřešit z lásky - není hřích...
Doufám, doufám...
Lorraine:
Stevene...
V tom marném žití odvěkém...
Dracula:
Marném, drahá Lorraine...
Lorraine:
... nestojí za to být jen člověkem.
Dracula:
Nač být lidským tvorem?
Lorraine:
Tak vysvoboď svou Lorrelay!
Steven:
Hledáš, marně hledáš,
Lorraine:
Tam ji z temnot povznes, kde je ráj!
Dracula:
ráj!
Lorraine:
Srdce mé chce tlouci ve tvém,
Lorraine a Dracula:
srdce dřív tak zbabělé.
Lorraine:
Stiskni, fest,
a padlá nymfa tvá
Lorraine a Dracula:
má se vznést
jak andělé.
Lorraine:
Jak vzácný dar,
Dracula:
Jak vzácný dar,
Lorraine:
mi byl dán,
Dracula:
ti byl dán,
Lorraine:
dar přízně tvé,
Dracula:
dar z vůle mé,
Lorraine:
jsi můj pán.
Dracula:
jsem tvůj pán.
Lorraine:
Čin nádherný,
Dracula:
Čin příšerný,
Lorraine:
byl vykonán,
Dracula:
byl vykonán,
Lorraine:
teď ďábel sám,
Dracula:
teď ďábel sám,
Lorraine:
je můj pán!
Dracula:
je tvůj pán!

24. Hon na zlo

15. srpna 2007 v 15:38 | Ája
Sluha:
...
Bubny do boje zvou tě,
jen se naděje chop,
zlo tě sevřelo v koutě,
hleď mu vykopat hrob!
Nad zlem vynesem ortel,
zvůli odzvoní zvon,
bíjme do bubnů forte
bum a ratata don.
...

25. Časový předěl

15. srpna 2007 v 15:36 | Ája
Tady bohužel, nebo bohudík žádná slova nejsou.
Je tady jenom úvodní "znělka" Draculy .

26. Stockers

15. srpna 2007 v 15:34 | Ája
Stockers
Motorkáři:
V přítmí luceren
žádnej suterén.
Tady si dáš svou žitnou.
Na tu se holky chytnou.
V přítmí luceren
žádnej suterén.
Parta, co křičí, je vzápětí
před poldou hluchoněmá.
Dojdou-li prachy, co s tímhle tím?
Zmaže se ten, kdo je má!
V přítmí luceren,
máš bejt suverén.
Někdo to rád i vřelý!
Když se nic neschumelí!
V přítmí luceren
máš bejt suverén.
Hajlajfu prodejnejch náfuků
vočíhnem soukromou pláž.
Dejchejte smrad z našich vejfuků!
Nám zase smrdí ten váš!
...
1. Stocker:
Startujem, Nicky!
Nick:
Až pak!
Natankujem. amigo.
2. Stocker:
Sandra má přednost.
Nick:
Jo tak!
Oba Stocker:
Dáme cígo.
Nick :
Včera se ta jízda zvrtla v řeč.
Byli jsme jetý.
Sandra:
Má řeč.
Nick:
Ale plánuju akci.
Sandra:
Už zas?
Nick a oba Stockers:
Tahleta akce prostě nemá chybu!
Sandra:
Slíbyl's mi jízdama už nezabíjet čas.
Zůstane při tom slibu.
Nick:
Půjde o větší rybu.
Sandra:
Tak zlom vaz!
Nick:
Tak poslouchej, ty vzteklino!
Znáš toho kmotra... nó, znáš...
Casino blízko Yardu!
Nahrabal majlant.
Sandra:
Až, až!
Nick:
To chce dardu!
Sandra:
Prý je to Rumun, snad i Rus...
Nick:
Mně především jde o virus,
co přitáh sem a jak ho šíří.
Sandra:
Jo, myslíš ty aféry netopýří?
Nick:
Nevím, jenom tuším,
že za stěnama heren
je podezřelý terén
a hnízdo šakalí.
Nevím, jenom tuším,
že u karet a rulet
jde o totální úlet
a věci nekalý.
Sandra:
Casino není žádný Betlém.
Nick:
Počítám předem s pěkným betlem.
Sandra i Nick:
Černým duším
tam berou prachy černý,
snad tenhle smysl herny
se provalí.
Nick:
Klukům zatím ani muk.
Sám obhlídnu to radši.
Sandra:
Poslední akce?
Nick:
Jo.
Sandra:
Fajn klub.
To sliby mi, víc nechci
ten slib mi stačí.
Motorkáři:
S tváří kamennou,
pevný v ramennou.
Neblafej ksichte tresčí!
Štve tě jen, že jsme hezčí!
S tváří kamennou,
pevný v ramennou.
Klidně se obejdem bez otců
v arestu pro nevinné.
Pasťák i domovy důchodců
zavedli oni, my ne!

27. Dehibernace

15. srpna 2007 v 15:32 | Ája
Profesor:
chichichichichi
Jsem šťasten, netajím se tím,
že dnes a denně zkoumat smím
orgány toho zběha,
jenž léta už je ve stávce
a času nepodléhá...
Co je to vlastně za savce?
Probuď se, pane, do hlubin další noci.
Cítíš se posílen či znaven?
Dracula:
Bez emocí.
Profesor:
Co tvoje srdíčko? Zdravé a nebo choré?
Hned si tě zapojím...
Dracula:
Zdržuješ, Profesore.
Profesor:
Vše, co je v tobě ukryto,
zachytí do detailu monitor
a přesná data vychrlí...
Dracula:
Kdy zjistíš, že jsem umrlý?
Profesor:
Po spánku býváš nevrlý.
Dracula:
Tak jak jsme na tom se žlučí?
Profesor:
Dlouho jsi neměl ženu v náručí
a to se v těle hromadí.
Dracula:
Co moje oční pozadí?
Profesor:
To tady nemám, nevadí.
Jak to tak vyhlíží,
zdraví bez všech potíží,
až na pár bolestí
všechno v normě - naštěstí.
Dracula:
A co je norma pro vědu?
Profesor:
To záleží na úhlu pohledu,
však lepší žít je bez norem.
Dracula:
Tvor může být i netvorem.
Profesor:
Bereš to správně s humorem.
Dracula:
Hej, přiznej, ty jsi trochu pil.
Profesor:
Osten mých pupil se však neztupil.
Dracula:
Pro dnešek končím. Nezájem.
Profesor:
Co vyčítat si navzájem?
My savci občas nasajem.
Jak to tak vyhlíží,
zdravý bez všech potíží,
až na pár prkotin,
nález ti jen lichotí.
Dracula:
Nač ještě žít
bez snů a lásek?
Profesor:
A hrome, přístroj se mi zasek!
Proč nekoupí se nový tip?
psss psss
Že na něj máš, jsem věru bez pochyb.
psss psss
Dracula:
Ne o peníze neběží,
když nepustíš je z otěží,
tak už se sami zpeněží.
Chceš jezdit novým kočárem?
Nač, když tam uvnitř je vše po starém?
Profesor:
Ó, miluji tvé bonmoty.
Dracula:
Jsou totiž krásně zbytečné.
Profesor:
Tak jako já a nebo ty?
Dracula:
Tak jako já, tak jako ty.

Johanka- FOTKY

15. srpna 2007 v 15:30 | Ája

Odjíždím k babičce... =o(

13. srpna 2007 v 19:15 | Verča |  Opinions ;)
Odjíždím pryč!!!
Je mi to líto,ale musím si taky odpočinout a urovnat
hlavu.Nevím,kdy se vrátím,ale do 1.září snad jo!!!
Nebudou tu přibývat články tak,jako doteď!!!!!!!!
Ale nějaké články tu určo Ája napíše!=o)
Tak se tu mějte hezky,jako útěchu tady je moje foto,
můžeš si vybrat podle své oblíbené barvy.K dispozici
jsou:
Červená,Žlutá,Modrá,Zelená,Fialová,Růžová
a Oranžová

zítra (14.8.) se sem MOŽNÁ podívám,ale nespoléhejte se!!!

Diplomy za 3.bleskajdu

13. srpna 2007 v 17:46 | Verča |  Diplomy
Gratuluji!!!

Bleskajda č.4-VYHRAVÁ KAŽDÝ-nejlehčí bleskajda-stačí umět psát a klikat =)

13. srpna 2007 v 16:48 | Verča |  Bleskovky
JE TU PRVNÍ V HISTORII MÉHO BLOGU NEJLEHČÍ SOUTĚŽ.
V rubrice Naše kecíky je článek,že jsem v SONB,jsem ZATÍM první,ale může se to změnit!!
Proto stačí,když pro mě TADY hlásneš!!!Je to moooc důležitý,protože jestli mě máte rádi,podpořte mě svými hlasíky.Zítra totiž odjíždím k babičce a tam není PC.Řekněte si co chcete na Diplom,napište kolikátý hlas,ale není to podstatný jako ty HLASY!!!!Pokud možno o tom řekněte všem na internetu!!!!
Soutěž probíhá do 25.8.07
A ještě klikněte v anketě,že jste tu byli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vaše Verča =o)
P.S.Kdo hlásne je zlatíčko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Děj

13. srpna 2007 v 16:21 | Ája

I.jednání

Prolog

Postava Zla vyvádí z příšeří minulosti hlavbí postavy hry

I. obraz - Dva bratři

Papež Alexander VI. se "těší" se svou mladou přítelkyní Giulií. Jejich zábavu však přeruší Juan a Alexander mu svou chráněnkyni "nabízí".Cesare nechce být celý život zasvěcen církvi a staví se do čela armády, která ho akceptuje. Papež však určuje velitelem vojsk Juana.Sourozenci osamějí a Lucrezie zabraňuje na poslední chvíli bratrskému krve prolití. Samotný dialog meti Lucrezií a Juanem je víc než rozhovorem sourozenců, doteky jsou důvěrné... Cesare vybírá své sestře politicky nejvodnějšího ženicha - Giovanniho Sforzu, synovce milánského vévody Il Mora.
"Zlo" rozehrává partii - smlouva je podepsána.

II. obraz - Lucrezie

Lucrezie svého manžela odmítá, ale před společností se chová jako vyměněná, je pozorná, milá a všemožně mu dává najevo svou "lásku"... Cesare je spokojen! Sforza pochopí provokativní pasivitu své ženy a přestane na ni naléhat. Cesare přesvědčí Lucrezii, že je to právě ona, která svým sňatkem upevní postavení rodu Borgiů.
"Zlo" ji přijímá - Lucrezie přísahá věrnost.

III. obraz - Sforza

Lucrezie opouští ples. Světlo pochodně odhaluje milující se páry, Sforzu, který hledá svou ženu, i dav, který pomlouvá Lucrezii. Juan nahrazuje své sestře chybějící lásku. Sforza milence pozoruje a vše oznamuje Alexandrovi, žádá zrušení manželské smlouvy. Cesare ho s výhružkami přinutí k poslušnosti - je nutné se Sforzy zbavit... Lucrezie podstrčí na Cesarův příkaz manželovi otrávené víno. Sforza umírá, Lucrezii zachraňuje protijed.
"Zlo" se zmnožilo - Lucrezii halí vdovský závoj

IV. obraz - Juan

Juan se loučí se svým městem. Vzpomínky přeruší radostná zpráva - Lucrezie s ním čeká dítě a pro jejich potomka je určen medailón, který jí předává. Odcházejícího Juana zastaví Cesare s vojáky a v zápase na život a na smrt Juan zvítězí. Veřejně ponížený Cesare nechává Juana zatknout a zákeřnou ránou ukončí jeho život, zbavuje se i nepohodlných svědků.
"Zlo" se opět "zmnožilo" - umírají i vojáci

V. obraz - Pietro

Lucrezie se právem obává o život svého dítěte. Cesare přepadne klášter, ve kterém se Lucrezie ukrývá. Na výstrahu všem zavraždí Cesare jednu z řádových sester. Lucrezie se loučí se svým bezejmenným synem, dává mu na památku Juanův medailón.
"Zlo" žene Cesara do dětského pokoje - postýlka je však prázdná

II.jednání

VI. obraz - Pedro

Do Kláštera sv.Sixta, kam se Lucrezie uchýlila, přijíždí Pedro. Spolu s vojáky má v bezpečí přivést Lucrezii zpět do Vatikánu. Jsou přepadeni, a Pedro ji zachraňuje.
"Zlo" nastražilo past - oba se nechávají unášet dravým proudem slastného milování

VII. obraz - Cesare

Další dívka podléhá Cesarově sadistické zábavě. Ve fiktivním souboji si Cesare dokazuje a posiluje své sebevědomí. Fanaticky, v krátkých soubojích zabíjí každého, kdo se mu postaví do cesty. Je třeba upevnit politickou a vojenskou moc státu, Cesare vybírá pro Lucrezii nového manžela - Alfonsa Aragonského.
"Zlo" si žádá oběť - milovaný Pedro musí jít stranou

VIII. obraz - Alfonso

Svatý otec umírá. Lucrezie se seznamuje s novým vojákem Pietrem. Omámeni svou krásou se milují. Domenico a Niccoló prozradí Pietrovi, s kým se miloval - s hříšnicí, kterou každý pohrdá. Rozzuřený Pietro zhanobí erb rodu Borgiů. Lucrezie žádá pro pachatele hrdekní trest, netuší však, že viníkem je Pietro. Ten se doznává a Lucrezie marněprosí o jeho milost. Alfonso ji s pocitem zadostiučinění pozoruje, ví, že největším trestem pro ni bude, když milenec zemře její rukou. Dává jí možnost volby - mezi dýkou a jedem. Lucrezie volí jed... Pietrovi ubývají síly... Lucrezie mu nabízí protijed, ale Pietro její pomoc odmítá. Miloval ženu, která se stala jeho katem. Lucrezie na jeho krku objeví medailón, který před dvaceti lety dala svému synovi.
"Zlo" triumfuje - Pietro jí umírá v náručí

IX. obraz - Zlo

Cesare přistihne zoufalouLucrezii nad mrtvým Pietrem. Místo slov útěchy ji zahrne výsměchem. Strhává svou masku, poprvé jí vyznává svůj obdiv..., touží po ní jako po ženě... Ví, že ho nenávidí, ale je přesvědčen, že se proti němu nikdy nepostaví... Lucrezie mu zasazuje smrtící ránu.
"Zlem" připoutána k erbu Borgiů sama umírá

OBSAZENÍ

13. srpna 2007 v 16:17 | Ája
Lucrezia Borgia- tanečniceZuzana Susová, Pavla Hrubešová
Lucrezia Borgia- zpěvačkaBára Basiková, Radka Fišarová
Cesare BorgiaZbyněk Fric, Igor Ondříček
Juan BorgiaTomáš Beroun
Rodrigo Borgia, papež Alexander VI.Jiří Žalud
Zlo rodu BorgiůKlára Kutilová, Tereza Podařilová, Nikola Márová, Zuzana Pokorná, Zuzana Šimáková, Keiko Sakamoto, Hana Urbanová, Karolína Pogatsová, Pavla Sýkorová, Renata Šnellerová
Giovanni SforzaJurij Slipič, Olexander Kysil
Alfonso aragonský, vévoda z BiscegliAlexander Katsapov, Petr Zuska, Jiří Vrátil
Pedro, vatikánský ceremoniářJiří Vrátil
Pietro, nemanželský syn LucrézieTomáš Rychetský
Giulia Tarmesa- Orsini, milenka papežeTereza Ulrichová
Nicólo, přítel PietraMiroslav Urban
Domenico, přítel PietraZdeněk Horváth
Malý PietroKristián Pokorný
Il More, Lodovico SforzaLuboš Hajn
ŠašekJiří Vrátil
Džem, komorníkZdeněk Horváth
Hlas BýkaMichael Kocáb

28. Prázdné casino

13. srpna 2007 v 15:56 | Ája
Lorraine:
Zas jeden pasiáns, co vyjít moh už málem.
Zas dáma srdcová se míjí s černým králem.
Hru balím s klidem rutinním,
ne, karty z toho neviním,
že mezi mnou a mezi ním
se propast stále hloubí.
Čtu denně v jeho grimasách,
že pláč, co cítím na řasách,
by jeho duši nezasáh, nezasáh,
nezasáh...
Profesor:
Stav Draculův je nezměněn,
mě trápí jen
ta psyché!
Lorraine:
Vem vína číš,
vždyť s tou, jak víš,
i trápení je liché.
Profesor:
I když dosti má sil,
buďme k němu vlídní,
hrozí schizoidní,
lunatický stav!
Lorraine:
Jak ti přístroj hlásil,
pán je bez nesnází,
co mu tedy schází,
když je vlastně zdráv?
Profesor:
Cosi velmi podstatného
pod srdeční chlopní.
Vampýři už podle mého
citu nejsou schopní!
Lorraine:
K přístroji mě zaveď dolů!
Profesor:
Tam ty nesmíš vstoupit!
Lorraine:
S tebou můžu! Však to spolu
zvládnem, nejsme hloupí!

29. Odhalení

13. srpna 2007 v 15:54 | Ája
Profesor:
Mašinka jak včela,
tak pilná i tak chytrá,
do knížecího nitra
teď zasvětí tě hned.
Lorraine:
Co tu ale dělá
ten obraz cizí ženy?
Vždyť není zas tak cenný.
Co je to za portrét?
Profesor:
"Na tu se neptej" - pán řek kdysi.
Lorraine:
Tajemný obraz... Proč tu visí?
Profesor:
Byl jsem velkorysý,
však ty máš jiný zájem!
Lorraine:
Ten kraj tam za Dunajem,
byl plný krasavic...
Je ve hře kterou hrajem,
postav možná víc.

30. Škodolibé nynfy

13. srpna 2007 v 15:53 | Ája
Nymfy:
Radujme se, jak ty zvěsti kráslné jsou,
... krásné jsou...
Sbor:
Že se kněžna s knížetem už nesnesou.
... nesnesou...
1. nymfa:
Pošlete to, dámy, dál!
Kdopak by se fámy bál?
Nymfy:
Všude vlezla, tak je vlezlá,
touží se tu chopit žezla.
Lorraine:
Dost!
Nymfy:
Radujme se nad rostoucí aférou,
Sbor:
... aférou...
Nymfy:
Ty už se tak vážně dneska neberou.
Sbor:
... neberou...
3. nymfy:
Aféry jsou vítané,
ta se ututlá, ta né.
2. nymfa:
Máme páru o tom páru,
1. nymfa:
Předejme ji kuloáru,
3. nymfa:
a když se ta fáma ujme
Nymfy:
tak ji zase dementujme.
Všichni:
To, co dřív svět považoval za faux pas,
toho je dnes plná Evropa,
tak ať si s tím zápasí,
do - re - mi - fa - so - la - sí.
Ať je dusno, ať je husto,
vaše trable, naše gusto!